top of page

TAIDEOPETUS

Opettajuus: Bio

OPETUSFILOSOFIA

Mielestäni taide on itseisarvo, mutta myös väline matkalla johonkin suurempaan. Taide on oma visuaalinen kielensä ja maailmansa, johon kuuluu myös sanallistettu puhe taiteen ympärillä. Taiteen avulla voimme kertoa paljon asioita, joita voi olla muuten mahdotonta sanallistaa. Taiteella voi keskustella, sillä voi luoda tuhansittain maailmoja, joista ihmiset voivat löytää ymmärrystä, lohtua, riemua, rauhaa - kaikkia tunteita.

 

Mielestäni taiteessa tärkeintä on kuitenkin kokemus. Kokemus omaa työtä tehdessä, tai kokemus jonkin työn äärellä. Saatu oivallus elämän perustavanlaatuisiin kysymyksiin taiteen äärellä voi kantaa ihmistä vielä pitkään.

Koen että omat vahvuuteni kuvataideopettajana ovat etenkin oppilaan kohtaamisessa sekä oma innostuneisuuteni taiteesta. Luokkahuoneessa en halua päästää oppilaita aina helpoimman kautta, vaan koitan selvittää tekniikoita ja opettaminen tapoja, jolla oppilas saisi tunnista eniten irti ja pääsisi oppimaan mahdollisimman paljon uutta. Opettaminen onkin jatkuvaa uudistumista ja uusien asioiden opettelemista.

bottom of page